SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  02. AUG 2024
  Piatok
 • Papier
  26. AUG 2024
  Pondelok
 • Sklo
  23. JÚL 2024
  Utorok
LASTOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC Lastovce

Obec Lastovce sa nachádza v Podslanskej pahorkatine na juhovýchode východného Slovenska v regióne Zemplína, v okrese Trebišov. Leží v nadmorskej výške 175 m.n.m. Povrch chotára je pokrytý sprašo-vými uloženinami. V severo-západnej časti obce sa nachádza ložisko bentonitov. Územie, v ktorom sa obec nachádza patrí k najteplejším na Slovensku(priemerné teploty - január 3 až 4*C, v júli 20 až 21*C)Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 550 do700 mm. 

Dnes v obci žije 1200 obyvateľov a priemerný vek obyvateľstva je 35 rokov. 

Občania profesijne pôsobia v rôznych oblastiach, avšak počet nezamestnaných tvorí cca 12 %,čo je vzhľadom na ekonomickú situáciu v regióne jav bežný v porovnaní s okolitými sídlami. Obyvateľstvo obce sa hlási vo veľkej miere k slovenskej národnosti.